Over ons

GESCHIEDENIS van VADESTO´S PANORAMA PAVILJOEN

DE START
Het Panorama Paviljoen maakt net als VADESTO OUTDOOR ADVENTURE en REDERIJ VADESTO deel uit van VADESTO in Hattem .
In 1981 kochten Sienie en Bert van der Stoep in Hattem 1 gebruikte kajak, het begin van het bedrijf dat in 1983 met de naam VADESTO werd ingeschreven bij de KvK. Als één van de eerste buitensportbedrijven vervoerden ze kano’s, kampeersets e.d. het hele land door en er werden allerlei survivaltochten georganiseerd. De mobiele verhuur was een nieuw fenomeen.
Vanaf de eerste klant kreeg elke gebruiker uitgebreide instructie en een contract met algemene voorwaarden. Het bedrijf groeide binnen 5 jaar uit tot 5 vaste locaties: Hattem, Nijverdal, Zwolle, Zwartsluis en Giethoorn. Met daarnaast verhuurlocaties op het Heerderstrand bij Heerde en de Wythmenerplas te Zwolle. Tevens diverse verhuurlocaties door het hele land waar partners tegen vergoeding divers materiaal verhuurden en trips organiseerden. Een soort eenvoudig franchisesysteem.MISSIE
Voordat werd ingeschreven bij de KvK werd eerst op papier de missie vastgelegd. Belangrijk punt daarin was: mens- en milieuvriendelijk bezig zijn. Met ca. 15 jaar ervaring in de reiswereld als reisleider, ontwikkelaar en enkele jaren directeur van een reisorganisatie met actieve reizen over de hele wereld had Vadesto een zwak voor het nieuwe fenomeen eco-toerisme. Er werden congressen bezocht tot in Brazilië, Canada e.d. om kennis op te doen van ‘sustainable tourism’. Pas later werd ‘sustainability’ in Nederland vertaald in ‘duurzaamheid’ en MVO, maatschappelijk verantwoord ondernemen dat uitgaat van de 3 P’s: Planet, People en Profit. Dit was nu precies wat Vadesto vanaf de start voor ogen stond. Vadesto heeft dan ook geen activiteiten met bijvoorbeeld 4×4-wheeldrive auto’s, jetski’s e.d. Veel activiteiten zijn natuurgericht en zo wordt op een avontuurlijke wijze kennis gemaakt met de natuur. Daarnaast is ‘bewegen’ een hoofdthema in de missie van Vadesto. Uitgangspunt is elke deelnemer, jong en oud, in beweging te krijgen. Dus ook bijv. ouderen die bijv. een spelletje jeu de boules kunnen doen of een stadswandeling.ONTWIKKELING BUITENSPORT
Vadesto was vanaf de start op veel plaatsen actief met het vormen van samenwerkingsverbanden en het maken van arrangementen. Er werd jarenlang veel tijd en energie besteed aan allerlei branche-activiteiten in diverse organisaties en besturen en er waren veel contacten met gemeenten, schappen, provincie, VVV’s e.d. Vadesto werd door de ervaring en kennis op buitensportgebied dan ook veel gevraagd bij allerlei (toeristische) planontwikkelingen, realiseren van voorzieningen voor kano’s, routes, arrangementen, promotie enz.

ACTIVITEITEN IN DE RECREATIEVE TOERISTISCHE SECTOR
De directie van Vadesto is in hoge mate actief geweest de sector ook landelijk beleidsmatig te ontwikkelen en was o.a.:

 • in 1996 mede-oprichter van de VeBON, de Ver.v.Buitensport Ondernemers in Ned. en trad in 2009 na 13 jaar bestuurslidmaatschap en 10 jaar voorzitterschap af.
  Voornaamste doelstellingen van de VeBON:

  • Algemene professionalisering van de branche
  • Onderscheidend vermogen realiseren t.a.v. veiligheid en milieu (TÜV-certificering)
  • Goede arbeidsvoorwaarden (CAO) regelen in de branche
 • mede-oprichter en 6 jaar voorz. van ondernemersver. KOPTOP in Wieden en Weerribben
 • enkele jaren lid van de Landinrichtingscommissie Wieden en Weerribben namens de recreatie-ondernemers in de Kop van Overijssel.
 • mede-oprichter en 2e voorzitter van St.Waterland Overijssel (pilot-project van Min. v. Ec. Zaken, t.b.v. promotie en produktontwikkeling in de Kop van Overijssel, m.n. gericht op samenwerking tussen ondernemers en overheid en het stimuleren van natuurgerichte arrangementen.
 • mede-oprichter van de St. ReuzeHeuvelRecreatie, waarbij Vadesto met een 10-tal recreatie-ondernemers in Salland en Twente arrangementen opzetten met het motto: “Zet de auto aan de kant en ontdek groen Nederland”.
 • een achttal jaren lid van het hoofdbestuur en later de Raad v.Toezicht van RECRON
 • 15 jaar voorzitter van ToerNed, vereniging voor dagrecreatiebedrijven in Ned., van 1997 tot 2012. Nu erelid van ToerNed
 • 2 jaar bestuurslid van toeristisch platform Ronduit in Hattem, van 2009-2011
 • oprichter en deelnemer met enkele andere ondernemers van het project ‘Stichting de Waterrijke Veluwe’, een samenwerkingsverband en promotieproject van de Noord-Veluwe
 • Mede-oprichter en secretaris van Het Veluwe-Collectief en het Veluwefonds, een organisatie om middels o.a. een streekrekening innovatieve, duurzame ontwikkelingen op de Veluwe te stimuleren en te ondersteunen.

INNOVATIE en UNIEKE ACTIVITEITEN
Vadesto hechtte veel waarde aan professionaliteit en deed voortdurend aan innovatie, bedacht nieuwe recreatie- en buitensportactiviteiten en werden als belangrijke voortrekker beschouwd in deze tak van sport. Zo was bijv. de step als recreatief buitensportproduct een uitvinding van Vadesto.
Op het moment dat er geen step in Nederland verkrijgbaar was en geen bedrijf geïnteresseerd was in de productie liet Vadesto deze importeren uit het verre oosten en paste deze aan voor gebruik door volwassenen. Ook werden de eerste stepwedstrijden in Nederland gesponsord. Tevens verhuurde Vadesto na mede-ontwikkeling de eerste Bike-Boats, een luxe éénpersoonswaterfiets, geschikt voor meerdaagse tochten. Door de jaren heen kwamen er steeds nieuwe unieke activiteiten bij.
Uniek zijn de varende klompen die Vadesto in eigen beheer liet maken, geschikt voor 4-6 personen. Vadesto heeft de ‘grootste waterfiets ter wereld’ waar 36 fietsen op staan, de enige 10-persoons waterligfiets ter wereld, een drijvende touwbaan en was de eerste in Europa met een mobiele en speciaal beveiligde klimwand van 10m. aan één stuk.
Het lukte als enig bedrijf in Nederland 3 NS-dagtochten in het bekende Er-Op-Uit-boekje te krijgen met arrangementen vanuit 3 vestigingen.

OVERSTAP, HET 1000-FIETSENPLAN
In 1992 startte Vadesto met het bekend geworden 1000-fietsenplan onder de naam ‘OVERSTAP’,
een milieuvriendelijke fietsverhuursysteem in NW-Overijssel gecombineerd met openbaar vervoer en milieuvriendelijke bootverhuur en aanvullende arrangementen en voordelen. Vadesto ontving hiervoor de 1e prijs Milieu- en Toerismeprijs van het Min.v.Ec.Zaken en het daarbij behorende beeld van Jan Wolkers dat geplaatst werd bij de Blauwe hand bij Giethoorn.

REDERIJ VADESTO
In de 80-er jaren startte Vadesto ook met een rondvaartboot in Zwolle. Daarna kwamen daar nog 2 stuks bij zodat er nu 3 boten in de vaart zijn in Hattem en Zwolle van elk ca. 50 personen. Het streven is om in de toekomst deze boten elektrisch op zonenergie te laten varen.

RIJWIELZAAK FIETSFUN
In 1995 nam Vadesto een rijwielzaak over. Er werden al veel fietsen verhuurd en gerepareerd in eigen beheer, dus de verkoop er bij nemen was geen grote stap. En zoals bij veel rijwielzaken het geval was werd hier ook vuurwerk verkocht. Rond de eeuwwisseling besloot Vadesto een aantal vestigingen en projecten af te stoten om zich te concentreren op voornamelijk Hattem en Zwolle. De rijwielzaak werd in 2005 verkocht nadat enkele Vadesto-vestigingen verkocht waren waar ook fietsen werden verhuurd.

PLAZA DE HAVEN
Vadesto nam in 2007de exploitatie van een eethuisje/cafetaria over in Hattem. Dit paste goed in het beleid om klanten meer te kunnen bieden naast de activiteiten. Kort daarna kwam de zaak helaas in de brand te staan, maar kon binnen korte tijd weer volop draaien. Intussen is het aangesloten bij de Plaza-formule om de zaken nog professioneler te laten verlopen. Per 2013 is de exploitatie van dit bedrijf overgedragen aan zoon Pieter van der Stoep.

HET PANORAMA PAVILJOEN
In 2010 is na een vergunningentraject van welliefst 14 jaar het nieuwe Paviljoen gebouwd, nadat in 1996 plotseling een dijk aangelegd moest worden, precies over het bedrijf van Vadesto.      

Naast de nodige vergunningen en eisen van Gemeente, Provincie, Waterstaat en Waterschap had het bedrijf zelf ook wensen. Het moest een luchtig gebouw worden met een outdooruitstraling, met veel glas en hout, multifunctioneel t.b.v. de uiteenlopende soorten doelgroepen. Daarnaast moest het een milieuvriendelijk gebouw zijn, drempelvrij en toegankelijk voor iedereen. Op 15 september 2010 is het gebouw officieel in gebruik genomen na de openingshandeling van de Gedeputeerde van de Prov. Gelderland, Mw. Annelies v.d. Kolk en in het bijzijn van Burgemeester J.Wiggers van Hattem plus meerdere vertegenwoordigers van o.a. brancheorganisaties en collega’s.                                                                                                                                                                             
PRIJZEN en ONDERSCHEIDINGEN
Vadesto heeft door de jaren heen meerdere onderscheidingen mogen ontvangen zoals o.a. de volgende:

 • Vadesto heeft in 1992 de 1e Milieu en Toerismeprijs (beeld van Jan Wolkers) ontvangen van het Min.v. Ec.Zaken i.v.m. het Overstapproject ‘ het 1000-fietsenplan’, een innovatief milieuvriendelijk vervoers-systeem in de Kop van Overijssel. Een combinatie van fietsverhuur, aanvullend busvervoer en verhuur van milieuvriendelijke (elektrisch) boten.
 • Vadesto heeft in 1994 de Overijssel-Award ontvangen voor haar innovatieve activiteiten op o.a. kano- en buitensportgebied en het adviseren van gemeenten en provincie en het opzetten van samenwerkingsverbanden, zoals de ondernemersclub KOPTOP en een platform in Salland.
 • In 1994 ontving vadesto een innovatie-onderscheiding van het Ned.Bur.v.Toerisme.
 • Paul Nouwen, dir. van de ANWB reikte Vadesto een speciale prijs uit voor het milieuvriendelijk varen met fluistermotoren.
 • In juli 2007 werd Vadesto benoemd als het ‘Leukste Bedrijf in Nederland. De finale van dit TV-programma werd gepresenteerd door Bert Kuizenga.
 • In 2009 werd Bert na 8 jaar hoofdbestuurslid en lid van de Raad van toezicht benoemd tot ‘Ambassadeur voor het leven’ van Recron.
 • In november 2010 werd Vadesto genomineerd voor de KvK-Award voor MVO (maatschapplijk Verantwoord ondernemen)
 • In april 2012 werd Bert, o.a. door zijn vele nationale en internationale (bestuurs)activiteiten, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
 • In november 2012 werd Bert, na 15 jaar voorzitterschap van ToerNed, benoemd tot Erelid van deze landelijke vereniging voor attractiebedrijven.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN
MVO is vanaf de start onderdeel geweest van de missie van het bedrijf. De 3 samenhangende P’s: Planet, People en Profit nemen daarin een belangrijke plaats. Hieronder enkele voorbeelden hoe dit bij Vadesto tot uiting komt.

 • Het bedrijf is TÜV-gecertificeerd voor Veiligheid en Milieu. Elk jaar worden de procedures kritisch beoordeeld. Daarbij let men ook op o.a. afvalscheiding, waterbesparing en automobiliteit. Richting de klanten worden o.a. de ‘groene’ en de ‘blauwe’ tien gehanteerd, milieuregels voor op het land en op het water.
 • Het bedrijf organiseert elk jaar een schoonmaakdag op het Apeldoorns kanaal door scholen en/of scoutingclubs. Bedoeld voor bewustmaking van ieders zorg voor eigen milieu. Het bedrijf wil dit graag uitbreiden langs het hele kanaal.
 • Het bedrijf ontwikkelde vele jaren eco-toeristische masterplannen en deed advieswerk in o.a. Rusland (Oeral, Siberië), Oost-Duitsland (Bernburg), Litouwen (Trakai), West-Duitsland (Rheine), Afrika (Kenia, Tanzania), Egypte (overheid), Finland (div. projecten) en organiseerde natuurreizen in o.a. Rusland en Finland.
 • In oktober 2010 is in opdracht van het bedrijf een studie-onderzoek afgerond door studenten van de Chr.Hogeschool te Ede over ‘Duurzame Toeristische Marktwerking op de Veluwe’.
 • De eigenaar van het bedrijf is tot op heden voorzitter en vanaf 1980 organisator van de Avondwandelvierdaagse in Hattem.
 • De eigenaar van het bedrijf is de laatste jaren mede actief als uitvoerings-coördinator van ‘Wandelen voor Water’, i.s.m. een Rotaryclub in Zwolle. Elk jaar wandelen honderden kinderen 6 km. met 6 liter water t.b.v. waterprojecten elders.
 • I.s.m. een tiental ondernemers, waaronder Vadesto, rond Zwolle is door St. Red een Kind een trainingsschool opgezet in Kenia/Nairobi waar kinderen uit sloppenwijken in 1 jaar opgeleid worden voor een vak met werkgelegenheidsgarantie. De ondernemersbijdragen, minimaal enkele duizenden per bedrijf, zijn de afgelopen jaren door de overheid verdriedubbeld.
 • De directie heeft, i.s.m. andere Nederlandse docenten, ca. 10 jaar workshops gegeven op 3 universiteiten in Roemenië m.n. over duurzaamheid, MVO en bedrijfsplannen maken.
 • In Nederland heeft Vadesto op o.a. MBO’s en HBO’s in de afgelopen jaren gastlessen verzorgd over o.a. duurzaamheid en ethiek binnen het bedrijf.
 • De werknemers van Vadesto werken 5 dagen per week. Zondag is het bedrijf gesloten. Dit sluit aan bij het feit dat in Hattem op zondag de meeste bedrijven ook gesloten zijn. De toeristische druk op een stadje als Hattem heeft z’n beperkingen en veel bewoners stellen zondagrust op prijs.
 • In 2008 nam Vadesto ‘de Veluwe-Rangers’ over van IVN. Opzet was o.l.v. opgeleide rangers groepen de Veluwe te laten beleven i.s.m. terreinbeheerders. Dit project is helaas gestopt door onvoldoende medewerking van de terrreinbeheerders, hoewel het naadloos aansloot bij het product en de missie van Vadesto.
 • In 2010 heeft het bedrijf een nieuwe duurzame accommodatie gebouwd, het Panorama Paviljoen te Hattem, een prachtig en uniek gelegen activiteitencomplex met o.a. een groen natuurdak.
 • In 2012 is Vadesto i.s.m. enkele ondernemers en organisaties op de Veluwe gestart met het oprichten van Het Veluwe Collectief en het VeluweFonds om innovatieve en duurzame ontwikkelingen op de Veluwe te stimuleren en ondersteunen en vervult daarin ook een bestuursfunctie als secretaris.