Kwaliteit en Duurzaamheid

KWALITEIT, VEILIGHEID, MILIEUZORG EN DUURZAAMHEID

Als bedrijf hechten wij veel waarde aan kwaliteit, veiligheid, milieuzorg en duurzaamheid. Dit alles als onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen (afgekort ook wel MVO genoemd) waarbij de begrippen People, Planet, Profit in harmonie met elkaar gebracht dienen te worden.

MISSIE
De missie van het bedrijf is vanaf de start altijd geweest dat alleen activiteiten worden georganiseerd die zoveel mogelijk mens- en milieuvriendelijk zijn. Wij zijn een ‘groen’ bedrijf. Om dit zichtbaar en controleerbaar te maken heeft het bedrijf zich aangesloten bij organisaties die daar specifieke normen voor hebben ontwikkeld en wordt op deze wijze regelmatig gecheckt door onafhankelijke erkende instanties die d.m.v. keuringen en certificeringen controleren en vaststellen of het bedrijf aan die eisen voldoet.

De VEBON heeft, als brancheorganisaties voor de buitensportbedrijven, in samenwerking met TUV SERVICE CHECK een een gedocumenteerd veiligheids-(management-)systeem ontwikkeld, conform de TÜV-VeBON veiligheidsnorm. Het gaat hierbij om eisen t.a.v. risico-analyses van activiteiten, procedures van instructie en begeleiding, materiaal, opleiding e.d.
Vadesto heeft zelf mede aan de wieg gestaan van deze veiligheidsontwikkeling en is dan ook als één van de eerste buitensportbedrijven in ons land TÜV-gecertificeerd !

De GREEN KEY stelt als keuringsinstituut eisen aan milieuzorg en duurzaam ondernemen. Het is een internationaal KEURMERK voor bedrijven in toerisme en recreatie en voor vergader- en congreslocaties, die serieus en controleerbaar bezig zijn met duurzaamheid, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), zorg voor milieu op het bedrijf en de natuur in hun omgeving. De Green Key staat garant voor de vrijwillige inzet van de ondernemer om meer aan het milieu te doen dan de wet- en regelgeving verlangt. De GREEN KEY is een middel om het duurzame imago van de onderneming naar gasten, overheden en zakenrelaties te communiceren. Vadesto heeft het hoogst mogelijk niveau, namelijk het GOUDEN-Certificaat van de GREEN KEY !

De ´GEDRAGSCODE ‘BUITENSPORT EN NATUUR van de VEBON speelt in op het Europese Natura 2000 beleid. Ons bedrijf is zich bewust van het feit dat zij als medegebruiker van natuurgebieden een eigen verantwoordelijkheid heeft en wil bijdragen aan de bewustwording daarvan bij deelnemers aan activiteiten.
De gedragscode geeft kort weer hoe conflicten met natuurwaarden voorkomen kunnen worden en gebruik gemaakt kan worden van de beleving en recreatiewaarden die de natuur ons biedt. De gedragscode is tevens een belangrijk uitgangspunt voor afspraken die met terreineigenaren worden gemaakt over het recreatieve gebruik van hun terreinen.

Ons bedrijf is verder lid van o.a. de volgende organisaties:

VeBON
(Ver. v.BuitensportOndernemingen in Nederland). VeBON-bedrijven geven extra zekerheid doordat zij o.a. werken volgens een TÜV-gecertificeerd veiligheidssysteem, goed verzekerd zijn, met deskundig personeel werken, goede materialen gebruiken en zorg hebben voor natuur en milieu. Kiezen voor een VeBON- bedrijf betekent kiezen voor een belevenis waar plezier en veiligheid hand in hand gaan.
   
RECRON
(Recreatie Ondernemers Nederland). RECRON behartigt de belangen van ca. 2000 recreatiebedrijven door haar invloed op overheidsbeleid op landelijk, provinciaal, lokaal en Europees niveau. Daarnaast heeft ze diverse diensten en deskundigen beschikbaar voor de leden.
   
KHN
(Koninklijke Horeca Nederland). KHN behartigt de belangen van ca. 20.000 horecabedrijven zoals t.a.v. een gunstige CAO, regeldruk, duurzaam ondernemen, arbeidswetgeving en beroepsonderwijs. Ze verzorgt voor haar leden diverse kortingen en levert kennis en advies over wetgeving, regels e.d.
   
ToerNed
ToerNed is een promotioneel samenwerkingsverband van een 50-tal grote en middelgrote attractie-bedrijven in brede zin. Deze vereniging tracht door samenwerking en -bundeling zowel kosten als overtollige folders en andere promotiemiddelen te beperken.